miercuri, 5 august 2009

14 august = deadline-ul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2009!

Ordinul MFP 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a fost publicat in MO 440 /26.06.2009.

Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.

Raportarile contabile cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Detalii despre:
- raportarile contabile, in format electronic,
- declaratie pe propria raspundere, pentru firmele fara activitate sau in curs de lichidare
- reglementari speciale privind raportarea,
le puteti obtine de la AvocatNet.

Niciun comentariu: