duminică, 10 august 2014

Situatiile financiare anuale consolidate trebuie intocmite pana la 31 august. Cine are aceasta obligatie si ce cuprind documentele?

O anumita categorie de firme trebuie sa intocmeasca pe langa situatiile financiare anuale si situatii financiare anuale consolidate.

Aceste documente trebuie realizate pana la cel tarziu 31 august.

Cei care nu indeplinesc aceasta obligatie risca amenzi de pana la 3.000 lei si chiar 30.000 lei.

Conform Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

Situatiile financiare anuale consolidate trebuie intocmite de societatea-mama, daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii, cuprinse in dispozitiile citate:
  • detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
  • este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
  • este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
  • este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
  • societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
  • este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
  • societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
Totusi, exista si exceptii de la prevederile mentionate mai sus.

Niciun comentariu: