marți, 20 ianuarie 2015

Normele de venit pentru 2015, publicate de ANAF.

Normele anuale de venit valabile in 2015 au fost publicate de Fisc pe pagina sa de internet. Acestea sunt disponibile in functie de judet si pot fi consultate fie pe site-ul Fiscului, fie accesand direct acest link.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si care aplica sistemul de impozitare pe baza de norma de venit vor plati anul acesta un impozit de 16% aplicat valorilor stabilite de ANAF, indiferent de nivelul real al veniturilor realizate.

Spre comparatie, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente si care au optat pentru sistemul de impozitare in sistem real aplica impozitul de 16% la veniturile nete totale.

Norma de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual de catre directiile finantelor publice teritoriale, in functie de specificul activitatii si de zona in care se desfasoara activitatea, cu conditia ca acea activitate sa se regaseasca in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale. Va reamintim ca nomenclatorul a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 2875/2011.

Codul fiscal prevede ca norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Din 1 ianuarie, salariul minim este de 975 de lei, urmand ca de la 1 iulie acesta sa creasca la1.050 de lei.

La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor, se mentioneaza in legislatia fiscala.

25 martie, termenul limita pentru plata impozitului pe venit aferent trimestrului I
Potrivit legislatiei, pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit, trebuie indeplinte urmatoarele conditii:
  • activitatea trebuie sa fie cuprinsa in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, aprobat prin Ordinul MFP nr. 2875/2011;
  • contribuabilul trebuie sa fie autorizat pentru desfasurarea activitatii respective, conform prevederilor OUG nr. 44/2008, ca PFA, intreprindere individuala (II) sau intreprindere familiala (IF);
  • trebuie exprimata optiunea pentru impunerea veniturilor pe baza normelor de venit prin bifarea casutei corespunzatoare in formularul 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit".
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva, se arata in Codul fiscal.

De asemenea, daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

Conform Codului fiscal, contribuabilii care ..

Niciun comentariu: