duminică, 11 februarie 2018

Câteva practici simple de împământare.

Încă din anii '70, academicianul rus Alexandr Mi­ku­lin, creatorul "motorului secolului" pentru avionul IL-2, numit şi "tancul zburător", a scris o car­te care a devenit rapid un best-seller şi care s-a bucu­rat de mai multe ediţii. Titlul cărţii este "Longevitate acti­vă" şi are ca temă lupta împotriva îmbătrânirii. Re­nu­mitul constructor de aeronave a început să se ocupe de această problemă în 1947, după se suferise un atac de cord sever. Mikulin a studiat structura şi funcţia or­ganelor precum şi fenomenul îmbătrânirii, prin prisma unui tehnician, gândindu-se la metodele de îmbună­tăţire a fiabilităţii şi durabilităţii acestei "construcţii" vii, care este organismul.

Între fizică şi medicină
Douăzeci de ani de observaţii şi de analiză au dus la un rezultat remarcabil: un sistem original de sprijin al sănătăţii, cu totul altfel decât recomandările obiş­nuite ce circulau prin cărţile şi revistele cu sfaturi me­di­cale. Mikulin a propus metode în lupta cu îm­bă­trânirea, despre care medicina nu auzise până atunci: vibrogimnastică, hrană cu un singur grup de nutrienţi, ionizare etc. Pe unul din primele locuri ale remediilor sale s-a aflat însă împământarea. Mikulin sublinia faptul că pământul are o sarcină electrică negativă mare. Iono­sfera care înconjoară Pământul este alcă­tui­tă din ioni încărcaţi pozitiv. Între pământ şi ionosferă există un câmp electric, la care s-au adaptat toate orga­nismele vii. Cu toate acestea, din cauza progresului tehnic, omul s-a izolat de sarcina negativă a pămân­tului. A­cest lucru duce la acumularea în organism de sar­cină po­zitivă în exces, cauzând slăbirea lui şi apa­riţia boli­lor.

Biofizica strămoşilor

Pentru a preveni efectele nedorite ale excesului de electricitate, omul trebuie să recurgă la împămân­tare. În cazul strămoşilor noştri care umblau multă vreme desculţi sau purtau încălţăminte uşoară, contactul cu pământul era direct. Această regulă este reflectată în obiceiurile mai multor popoare. De exemplu, în mâ­năs­tirile budiste din Tibet, există de mii de ani un ritual care obligă călugării şi pelerinii să meargă zilnic des­culţi, de-a lungul unui râu de munte. Evreii şi arabii aveau şi ei obiceiul de a sta desculţi pe pă­mânt, înainte de a se culca. În Rusia, din timpuri străvechi, se consi­dera că este foarte sănătos să mergi desculţ prin roua dimineţii. Oamenii chinuiţi de afecţiuni severe folo­seau o metodă şi mai complexă: se dezbrăcau în pielea goală şi se rostogoleau prin iarba înrourată.
Odată cu evoluţia civilizaţiei tehnice, omul s-a în­călţat tot mai confortabil şi sigur şi a devenit izolat de sol, încălcând regulile echilibrului energetic, formate în cursul evoluţiei. De atunci, industria de încălţăminte a realizat un mare succes în protejarea picioarelor de leziuni fizice, de temperaturi scăzute sau ridicate, însă con­tactul cu pământul a fost întrerupt, excesul de electri­citate acumulându-se în organism.


Comod nu înseamnă şi bun

Deosebit de dăunătoare, în acest sens, este încălţă­min­tea cu talpă de cauciuc sau micropo­ros. În această categorie se includ şi adidaşii, atât de populari acum, pe care mulţi îi poartă perma­nent. Adepţii lor susţin că adi­daşii sunt foarte co­mozi. Cu toate acestea, când se descal­ţă, omul se simte mult mai bine, uşurat. Moti­vul este simplu: tălpile pantofilor sunt o barieră de ne­trecut pentru contactul cu solul, eliminând posi­bili­tatea de descărcare a excesului de electricitate statică.
După cum arată studii recente, intensitatea mărită a câmpului electromagnetic al omului, provocată, în spe­cial, de acumularea de electricitate statică, cauzea­ză anomalii grave în activitatea organelor, hiperten­siune arterială, atacuri de cord şi accidente vascular-cere­brale, inclusiv stres. În terapia alternativă există o ipoteză care asociază decesul prematur, provocat de bolile sistemului cardiovascular, cu lipsa de împă­mântare. Situaţia este agravată şi de faptul că - atât la locul de muncă, cât şi la domiciliu - oamenii sunt izo­laţi de pământ prin mochete, covoare sintetice şi lino­leum, nemaivor­bind că majoritatea clădirilor sunt con­struite din beton armat. Ca rezultat, lo­cuitorul modern al oraşului, este, prac­­tic, lipsit de capacitatea naturală de a scăpa de elec­tricitatea statică în exces. Dovezile sunt la înde­mână. De pildă, uneori, atin­gând accidental un robinet de metal sau un mâner de frigider, sim­ţim un şoc elec­tric uşor. Acesta este un sem­nal că organismul este arhi­plin de o energie dăunătoare ce tre­buie elimi­na­tă. Desigur, noi nu putem să oprim sau să mic­şorăm pro­ducerea şi degajarea electricităţii de către celule, dar putem recurge la măsuri. Cea mai la îndemână este îm­pământarea, care poate fi aplicată simplu.


Câteva practici simple

*Cercetările ştiinţifice au confirmat că eliminarea electricităţii statice îmbunătăţeşte starea generală a omului, serveşte ca o măsură eficientă de prevenire a bolilor şi - cel mai important - are un efect terapeutic vi­zibil.
* În procesul de evoluţie, tălpile omu­lui au fost în con­tact permanent cu pământul, asigurând purificarea energetică a întregului organism. În metoda intens popu­­larizată de întremare, a vindecătoru­lui rus Porfiri Ivanov, un ţăran dedicat vieţii în armonie deplină cu na­tura, prima regulă este formulată după cum urmea­ză: "De două ori pe zi, toar­nă-ţi pe corp 2-3 căl­dări cu apă rece sau scaldă-te oriunde ai po­sibilitatea - în lac, râu sau cadă. Îna­in­te de scăldat sau după, stai cu picioa­rele goale pe pă­mânt, iar pe timp de iarnă - pe zăpadă, cel puţin 2-3 minute." Procedura aceasta sim­plă descarcă organis­mul de excesul de electricitate sta­tică asemenea unui condensator, prin contact direct cu pământul.
* De mult succes se bucură în Rusia băile de apă cu împământare, în tratamentul hipertensiunii arteria­le. O procedură durează 30-60 de minute, timp în care tensiunea arterială se reduce în mod semnificativ.
Dacă vă încântă simplitatea metodei şi doriţi s-o prac­ticaţi, puteţi alege tehnica de împământare în func­ţie de condiţiile existente. De exemplu, umpleţi cada (doar dacă e din metal, cele de plastic se exclud) cu apă până la 8-10 cm, in­traţi în ea cu picioarele şi efectuaţi de 20-30 de ori genuflexiuni lente. La fiecare coborâre, scufundaţi în apă palmele cu de­getele des­fă­cute. În absenţa căzii din metal, puteţi utiliza un li­ghean împă­mân­tat (cu aju­torul unei sârme) la o con­ductă de apă sau orice ţeavă metalică.
* Se cunoaşte şi metoda de aplicare a unui obiect me­talic pe zona dureroasă, în caz de migrenă, ce func­ţionează după aceeaşi lege. Această procedură este deosebit de utilă pentru şoferii de cursă lungă, ce pe­trec toată ziua într-o cabină ecranată. Se îndepărtează per­fect oboseala şi iritabilitatea, se normalizează tensiu­nea arterială.
Dar, pe timp de vară, toţi, fără excepţie, ar trebui să umblăm dimineaţa desculţi, pe iarba plină de picături de rouă sau de ploaie, deoarece umiditatea îmbunătăţeş­te contactul electric cu pământul.
Metoda împământării a fost verificată în câteva cli­nici din America, pe bolnavii cu diabet, afecţiuni ner­voa­­se şi cardio-vasculare. S-au luat analize de sânge cu o oră înainte şi la trei ore după împământare. Medi­cii au rămas uimiţi. Formula sângelui a devenit de două ori mai bună. A dispărut staza venoasă, provocată de elec­tri­citatea statică. Starea psihică a bolnavilor s-a îmbu­nă­tăţit, deoarece celulele creierului au func­ţio­nat mai bine.
Pentru prevenirea efectelor devastatoare ale acu­mu­lării de electricitate statică în corp, savantul rus Alexandr Mikulin foloseşte trei metode.
1. Plimbarea zilnică cu picioarele goale pe pământ (fără iarbă) timp de 20-30 de minute.
2. Baia în cadă de metal (prevăzută cu o ţeavă me­ta­lică, care duce în pământ), cu apă până la glez­ne. Se fac genuflexiuni în care trebuie atinsă, pe­riodic, apa cu degetele mâinilor.
3. Pentru cei ce lucrează la birouri şi stau mult în faţa aparatelor ce produc câmp electric nociv: o sârmă lungă se sudează la un capăt de o brăţară care se fi­xează pe braţ sau pe gleznă, în vreme ce capătul liber se uneşte cu o ţeavă metalică, care se duce în pă­mânt.
4. Pe timpul nopţii, Mikulin îşi sfătuieşte cititorii să recurgă la îm­pământare cu ajutorul unui fir metalic, având un ca­păt legat la picior, iar celălalt capăt la un calorifer. Mi­kulin însuşi a urmat cu stricteţe eta­pele sistemului său şi a trăit până la nouăzeci de ani, menţinându-şi func­ţio­nalitatea completă a trupului şi a minţii (la sfârşitul vieţii, a proiectat un motor ecologic de automobil).


Întrucât cartea "Longevitate acti­vă" nu mai este disponibilă publicului, vă propun o alternativă și anume cartea Cheile longevității active a lui Roger Castell, psiholog si naturopat, presedintele Asociatiei de Bioelectronica Vincent.

Aceasta lucrare, bogata in exemple si marturii, incearca sa demonstreze ca sanatatea este o stare care poate deveni permanenta daca invatam cum sa o intretinem. De asemenea, cartea va sugereaza de unde sa va luati forta vitala pentru a deborda tot timpul de energie, cat de important este sa dezvoltati o seninatate mentala, cat de necesar este sa ramaneti tot timpul calmi si sa va detoxifiati periodic organismul, pentru a-i asigura o longevitate durabila, plina de vitalitate.
In primul rand, puteti sa faceti un bilant general al starii de sanatate, apoi sa invatati regulile preventiei active pentru a evita majoritatea bolilor (degenerescenta) si uzura permanenta a organelor, inclusiv a organelor-filtru (imbatranirea). Aceasta carte prezinta mijloacele naturale care permit evitarea bolilor ce afecteaza principalele organe. Vor fi protejate astfel cele sase sisteme: respirator, digestiv, circulator, endocrin, nervos si osos. Veti invata, de asemenea, cum sa nu va ingrasati si cum sa va mentineti sau sa ajungeti la greutatea ideala.
Solutiile propuse de autor se sprijina pe igiena (corporala si mentala), pe o alimentatie vitalizanta, bauturi sanatoase, antioxidanti, uleiuri esentiale, fitoterapie rationala (bioelectonica Vincent), respiratie profunda, gandire pozitiva, vointa etc.
Pentru a avea o viata lunga si sanatoasa, aplicati toate recomandarile din aceasta carte. Sanatatea naturala si preventia sunt acum la indemana tuturor!

Niciun comentariu: