joi, 22 februarie 2018

Proiectul legii telemuncii, ce va permite salariaților să lucreze de oriunde, la CDEP săptămâna viitoare.

Proiectul de lege privind reglementarea activității de telemuncă a fost votat de senatori în cursul lunii octombrie 2017, iar acum urmează să ajungă la votul decisiv al Camerei Deputaților, fiind propus pentru adoptare.

Propunerea legislativă reglementează telemunca, ce va reprezenta, în mod concret, o formă de organizare a muncii în care activitatea salariaților este desfășurată efectiv dintr-un loc complet diferit de sediul angajatorului, cu ajutorul tehnologiei.

Telemunca va putea fi desfășurată doar voluntar, în mod regulat, în baza unui contract individual de muncă. Concret, telemunca va fi „forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor”.

Guvernul -- inițiatorul legii -- voia ca telesalariații să nu poată lucra chiar oriunde, deoarece angajatorii ar fi trebuit să fie de acord cu aceste locuri din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Totuși, parlamentarii au ales să elimine această prevedere tocmai pentru a întări flexibilitatea ce trebuie să caracterizeze telemunca, crescând astfel numărul de opțiuni. Totodată, față de forma propusă de Guvern, au apărut clarificări suplimentare pentru a sublinia faptul că telemunca se poate face doar dacă salariatul este de acord, angajatorului fiindu-i interzis să-i modifice contractul în caz de refuz.

„Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință a părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent. Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia”, prevede propunerea de act normativ aflată la deputați.

În desfășurarea activității lor, telesalariații vor trebui să-și organizeze programul de lucru de comun acord cu angajatorul, iar efectuarea orelor suplimentare va fi permisă, cu acordul scris al persoanelor în cauză, numai pentru cei angajați cu normă întreagă. „Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii”, este punctat în proiect.

De principiu, angajatorul va fi obligat să asigure toate condițiile necesare pentru ca un telesalariat să lucreze din alt loc decât sediul firmei (de exemplu, conexiune la internet, calculator etc.). Totuși, părțile vor avea posibilitatea să stabilească și altfel aceste aspecte. Inițial, Executivul trecuse în propunerea legislativă obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea în muncă pentru telesalariați, însă parlamentarii au ales să o elimine, deoarece „contravine caracterului de flexibilitate”.

În expunerea de motive a proiectului de lege, inițiatorii explică faptul că introducerea telemuncii va aduce avantaje atât angajatorilor, cât și salariaților. Mai precis, primii vor avea costuri administrative reduse (închirierea de spații, cheltuielile cu utilitățile sau consumul de carburanți), iar cei din urmă vor economisi banii și timpul ce sunt necesare deplasării la și de la locul de muncă.

Munca de acasă este permisă și acum
Codul muncii reglementează actualmente și munca la domiciliu, însă mai degrabă cu titlu general. Astfel, viitoarea Lege a telemuncii va viza exclusiv activitățile salariale ce pot fi desfășurate din alte locuri decât sediul angajatorului, deci inclusiv domiciliul propriu, însă numai cu ajutorul tehnologiei.

Salariații cu munca la domiciliu sunt, potrivit Codului muncii, persoanele care îndeplinesc de-acasă atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. „În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă”, dispune actul normativ.

Contractele individuale de muncă la domiciliu pot fi încheiate numai în scris. Acestea trebuie să conțină neapărat precizarea că salariații lucrează de acasă, programul în cadrul căruia angajatorul poate verifica salariații și obligația firmei de a asigura transportul materiilor prime și materialelor folosite în activitate, precum și al produselor finite realizate.

Atenție! Proiectul de lege privind telemunca NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Niciun comentariu: